Stimate utilizator,

Prin prisma modificării legislaţiei aduse de Regulamentul (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), vă informăm că am actualizat politica privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Prelucram datele dvs. personale (date legate de comenzi, tranzacţii, donaţii, date de identificare pe care ni le oferiţi sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului încheiat cu Dvs.) cu scopul livrării produselor comandate de către Dvs., prestării serviciilor sau în scopul strângerii de fonduri prin donaţii, atunci când acţionăm în parteneriat sau în numele unei entităţi juridice private non-profit.

Datele Dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul realizării intereselor noastre legitime, cum ar fi: interacţiunea cu Dvs. pentru a vă transmite mesaje legate de statusul comenzilor plasate, programări pentru prestarea serviciilor accesorii vânzării produselor şi, în baza consimţământului Dvs., detalii despre activitatea, produsele, campaniile promoţionale pe care le organizăm sau campaniile cu caracter umanitar şi filantropic la care suntem parte.

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc:

 1. În vederea încheierii și executării unui contract pe care l-aţi încheiat cu noi, soluţionarea reclamaţiilor şi a solicitărilor Dvs., inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluţionarea potenţialelor litigii înaintate instanţelor, recuperarea creanţelor, confirmări privind încasarea sumelor plătite cu titlu de donaţie;
 2. Pentru a respecta o obligaţie legală, inclusiv, dar fără a se limita la comunicări sau raportări către autorităţile, instituţiile sau agenţiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 3. În baza consimţământului dvs. pentru următoarele scopuri:

a) statistice, respectiv de marketing, newsletter, acţiuni de direct mailing, oferirea de produse şi servicii, reclamă, informări legate de campanii umanitare/filantropice la care suntem parte;

b) prelucrări automate, inclusiv profilare;

c) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate în condiţiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile în vederea furnizării de bunuri şi servicii.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

 • Autorităţile statului (inclusiv dar fără a se limita la autorităţi fiscale, autorităţi de protecţie a consumatorilor, organele statului competente în materie penală, etc.), ca urmare a unei obligaţii legale a Operatorului;
 • Furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în furnizarea de bunuri şi servicii;
 • Prestatori de servicii de marketing, cercetare de piaţă, studii de satisfacţie clienţi şi alte servicii similare;
 • Entităţi private non-profit partenere în campaniile de strângere fonduri;
 • Alte companii din cadrul Drill Rock Tools;
 • Instante judecătoreşti sau arbitrale, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, birouri de traducători autorizaţi, alte servicii autorizate.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puţin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum şi ulterior, pe durata necesară executării obligaţiilor contractuale de către oricare dintre părţi. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau pe o perioadă de timp prevăzută de dispoziţiile legale, în conformitate cu politica noastră internă privind retenţia datelor.

Dacă sunteţi de acord cu prelucrarea în scop de marketing şi/sau transmiterea de mesaje privind activitatea în calitate de partener în campaniile umanitare/filantropice, datele personale colectate vor fi prelucrate până când ne veţi informa cu privire la retragerea consimţământului acordat în acest scop.

Odată cu intrarea în vigoare a GDPR în calitatea dvs. De client, aveţi următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare şi acces: Aveţi dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, iar dacă da, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.
 • Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte şi puteţi completa datele incomplete oricând veţi considera necesar.
 • „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ştergere: Aveţi dreptul, în condiţiile legii, să ne solicitaţi să vă ştergem datele cu caracter personal.
 • Dreptul la restricţionare: Aveţi dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate şi pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul: Consimţământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimţământului dumneavoastră.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării: Presupune dreptul de a solicita şi de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanţe, precum (i) dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneţi ştergerii acestora, solicitând restricţionarea utilizării lor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveţi dreptul să primiţi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în format structurat, uzual şi care poate fi identificat de aparate şi aveţi dreptul de a transmite aceste date unei alte entităţi, fără obiecţii din partea noastră.
 • Dreptul de opoziţie: Aveţi dreptul să vă opuneţi oricând, faţă de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, în special în scop de marketing direct/alte activităţi pe care le desfăşuram, puteţi să solicitaţi să nu va mai prelucram datele cu caracter personal în interesul nostru legitim. Dacă aveţi şi vă exercitaţi dreptul de a vă opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalităţile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.
 • Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor: Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei: Puteţi să vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată şi semnată, înaintată către:

DRILL ROCK TOOLS SRL

J20/982/2016

RO36544984

Sediul social în Deva, Str. Ciprian Porumbescu, bl.22, sc.C. ap.21